28/3/07

Lluís Monge Presència
Comissionat per al Centre
Ajuntament de Sabadell